Er standard ERP altid svaret?

Som man råber i skoven, får man svar. Spørger man sælgere af standard ERP løsninger, vil de ofte mene, at uanset virksomhedens forretningsmodel og rutiner så er deres standardløsning det rigtige svar. Egentlig kan man hverken bebrejde dem eller undre sig over svaret!

Af Carsten Levin

Når det kommer til stykket, er jeg faktisk enig meget langt hen ad vejen. Desmindre bogholderi er kernen i virksomheden, og helt specielle forhold gør sig gældende. Så vil jeg her, så godt som altid, om ikke 100%, anbefale fx Microsoft Dynamics produkter som Navision, AX, C5 eller fx Visma, e-conomic osv. Og er det en meget stor produktionsvirksomhed, er det måske løsninger som SAP eller Oracle. Og i ekstremt fald løsninger baseret på IBM DB2 jeg kommer til at tænke på.

Microsoft Dynamics Navision logo - standard ERP
Microsoft Navision er meget velegnet til økonomistyring og bogholderi i mellemstore og større virksomheder.

 

Visma logo - standard ERP
VIsma er meget udbredt i Norge og Sverige og har også en vis udbredelse i Danmark. Lige som e-conomic retter de sig mod SMB markedet.

Når vi, hos CODEO, stiller spørgsmål ved det fornuftige i altid at gå efter standard ERP som svaret på alverdens problemer, så er vi ikke ene om det. I 1990’erne og nogle år frem hed det i søndagsbønnen “standard”, “standard”, “standard”. Men de senere år er der rigtig mange, der erkender, at standard har sin plads, men ikke til alt i alle virksomheder.

“Der er ikke noget, der tyder på, at standardsystemer – når vi taler større systemer – faktisk giver en større sikkerhed i leverancen,” lyder det fra Lars Frelle-Petersen, direktør i Digitaliseringsstyrelsen. Citeret fra Computerworld 28. marts 2017.

Et af argumenterne for standard ERP har været, at så skulle man ikke bekymre sig om så meget og kunne føle sig sikker. Det har i praksis vist sig at være en illusion. Og det kan vel ikke formuleres bedre end af Lars Frelle-Petersen, direktør i Digitaliseringsstyrelsen, når han udtaler: “Der er ikke noget, der tyder på, at standardsystemer – når vi taler større systemer – faktisk giver en større sikkerhed i leverancen.” Han fortsætter: “Vi har jo været vidne til en række af vores helt store it-systemer, hvor det er gået galt. Det har faktisk i udgangspunktet været et standardsystem, man har leveret. Men da det ikke har kunnet passe ind alligevel, har man så programmeret rigtig meget om.”
Læs evt. interviewet med Lars FrellePetersen i computerworld.

Man kunne formulere det således: Hvis standardsystemet understøtter det specielle for den givne virksomhed optimalt og giver unikke konkurrencefordele, så er det klogt at vælge standarden. Men hvis det ikke er tilfældet, skal standardsystemets rolle måske begrænses til der, hvor det er svært at forestille sig, at det kan gøres bedre eller anderledes. Fx. til bogholderiet, lagerstyring o.s.v.

e-conomic
e-conomic er meget udbredt i Danmark. Det anvendes af mange små og mellemstore og af enkelte større virksomheder til bogholderi og regnskab. Løsningen er 100% web baseret. Den har et ry for at være let at anvende, pålideligt og meget vel supporteret. Der er dertil gode API’er til integration med andre løsninger.

Lasse Gunnarson, CIO for IKEA opponerer også mod standard ERP leverandørernes argumenter, og skærer det ud i pap: “De taler om det store potentiale – vi taler om problemerne”.

Lasse Gunnarson fra IKEA opponerer mod standard ERP argumentationen
Lasse Gunnarson, CIO hos IKEA: “De taler om det store potentiale – vi taler om problemerne”

Læs evt. interviewet med Lasse Gunnarson i Computerworld.

Løsninger til sygehusene i Danmark, til IKEA, til Maersk og fx til Carlsberg er selvfølgelig af en størrelse, som ikke er relevant for de mange små og større danske virksomheder. Men hvis man tænker sig om, er situationen ofte den samme her. Virksomhedens hjerteblod, og det der er det helt specielle, er ikke ordentligt understøttet af det, fx Microsoft leverer som standard.

Og jeg tør, udfra mange års erfaringer, påstå at det kan blive dyrere og i sidste ende voldsomt problematisk at prøve at vride armen om på et standardsystem for at få det til at være “virksomhedens system”.

Microsoft Dynamics C5
Microsoft Dynamics C5 er et dansk udviklet system, der har været i drift i rigtig mange år. Det er primært rettet mod mindre virksomheder.

Integration – FileMaker og Standard ERP

FileMaker
FileMaker er helt specielt ved at kunne integrere med så godt som alle andre systemer. Det gør det til et logisk valg at bygge det, der gør forskellen for virksomheden i en Codeo ERP integration.

CODEO har mange års erfaring med at bygge løsninger, der styrker vores kunders virksomheder. Nogle steder fylder FileMaker løsningen udviklet af CODEO rigtig meget. Når medarbejderen møder ind på deres arbejde, starter de deres PC og logger ind i FileMaker løsningen, og bliver der hele dagen. Eller de starter FileMaker på deres iPad eller logger på via webbrowseren. I disse virksomheder er det ofte kun i bogholderiet, man åbner fx Navision, e-conomic, AX eller hvilket økonomisystem, man nu har valgt.

Vi har også bygget integrationer med FileMaker, der binder virksomheders forskellige løsninger sammen og får heterogene systemopsætninger til at opleves som en samlet løsning.

Martin Luther fik vist sagt: “giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er”. Jeg vil, uden sammenligning iøvrigt, tillade mig at sige: Brug standardsystemet til det det kan, og som ikke kan gøres bedre. Men brug specialløsningen, fx bygget i FileMaker, til alt det der stiller dig stærkere end konkurrenterne. Og få dem velintegreret så det opleves som en samlet løsning. Så får man det bedste af alle verdener.