Kvalitetskontrol og tilstandsrapportering

CODEO har lavet tilstandsrapportering, kvalitetskontrol og sundhedsregistrering af boliger til en lang række virksomheder, herunder fx til FSB lejeboliger.

CODEOs løsninger til registrering sætter ind der, hvor det virkelig betyder noget for virksomheden og brugerne. I stedet for papirformularer eller halve løsninger med PDF formularer understøttes teknikeren, synsmedarbejderen og taksatoren. Så ved de, hvad de skal, og det sikres, at hele registreringen gennemføres korrekt.

Og det virker selvfølgelig også, når din smartphone eller tablet ikke er på internettet. Smart synkronisering mellem serveren og den mobile enhed sikrer, at man kan arbejde videre uanset netværksforholdene. Det er både væsentligt for stabiliteten og besparende på trafikken.

Sæt stærkstrøm til formularen

Foto, video og anden dokumentation

Samtidig med korrekt registrering af fejl, mangler og skader efter de klassificeringer der gælder for området, fx K1, K2, K3 eller den model virksomheden har valgt, kan de enkelte elementer fotograferes og videodokumenteres, eller der kan indtales beskrivelse. Fotos og anden dokumentation ligger fra starten korrekt tilknyttet til den konkrete sag.

CODEO Tilstandsrapportering bruges til registrering og overblik over tilstanden af tusinder af lejligheder. Der er gennemført systematiske gennemgange for bl.a. fugt, skimmel/svamp o.s.v. Derved får man både det konkrete overblik over det specifikke lejemål og statistik på tværs indenfor afdelinger/boligblokke og på tværs af hele boligmassen.

Løsningerne fra CODEO synkroniserer med den centrale database i det enkelte boligselskab, taksator/forsikringsselskab eller hos administratoren. Men virker som sagt også perfekt lokalt, når der ikke er internetforbindelse. Det er i særlig grad nyttigt på steder i Grønland og i Danmark, i kældre, ude på landet o.s.v., hvor man ikke altid kan regne med stabil og hurtig internetforbindelse.

Resultaterne ved den systematiske registrering, og de muligheder CODEOs løsning gav for overblik, sikrer et forsvarligt grundlag for forretningsmæssige og politiske beslutninger ift. boligmassen.

Bygningsregistrering erstatter og systematiserer rapporter, der for hver enkelt kunne være op til 150 sider incl. dokumentation og beskrivelser.

Flyttesyn

Ved udflytning og indflytning/overdragelse er der en række procedurer, der skal gennemføres. Herunder afklaring af boligens stand og af hvem der skal dække omkostningerne.

Flyttesyn med papirblanketter, der underskrives på stedet, er en vel indarbejdet metode, som har mange svagheder. Dels er håndteringen af papir ikke nødvendigvis optimal. Dertil forsinker håndteringen af papirblanketter arbejdsgangen, og giver mulighed for fejl. Og systematiseret registrering i CODEO Flyttesyn sikrer også, at registrering sker ensartet og sammenligneligt på tværs.

Det er også en stor fordel for lejer og udlejer/boligselskab, at rapporten med det samme kan underskrives på skærmen. Umiddelbart efter er den hos lejer som email med vedlagt PDF incl. billeder og anden dokumentation – og selvfølgelig tilsvarende er registreret hos udlejer.

Udover at det enkelte flyttesyn gennemføres med en hurtigere procedure og med større effektivitet, så er det ved brug af CODEOs bagvedliggende databaser også muligt at opbygge et tværgående datagrundlag, der kan bruges til overblik og til at forbedre rutinerne, forebygge ofte forekommende problemer ved rettidig vejledning af beboere o.s.v.

Integration

Hver løsning består af et modul, der fungerer på tablet (iPad), og i nogle tilfælde også kan anvendes på smartphone (iPhone). Løsningerne fungerer med central planlægning og returnering af data til central brug, men virker alligevel altid, også når der ikke er netværk.

Løsningerne kan alle integreres med boligselskabers, forsikringsvirksomheders og administratorers eksisterende systemer, og kan både hente information herfra og også aflevere information tilbage.