Claris Connect Video

Den 5. november 2020 gennemførte vi vores første seminar om Claris Connect og viste hvordan virksomheder kan automatisere og effektivisere arbejdsgangene og styrke digitaliseringen af processerne.

Seminaret henvender sig til virksomhedsledere og medarbejdere der arbejder med integration og effektivisering af processer.

Vi viser også lidt af teknikken, men fokus er også: Den forskel integration kan medføre for virksomhedens processer. Udryd det dumme arbejde, forbedr datakvaliteten og gør det der virkelig gør en forskel.