Et Codeo Projekt

Et Codeo Projekt starter typisk med et kort uforpligtende forløb, hvor vi får første forståelse af det, der helt præcist er specielt for virksomheden. Hvad er det, der skal løses? Allerede her er det målet at isolere de processer, der tilføjer størst værdi. Hvor kan der gøres en forskel?

Næste fase er typisk detailbeskrivelsen. En del kunder vælger at gennemføre denne som et separat indledende projekt, før man forpligter sig på udvikling af den samlede løsning. Alt efter opgavens størrelse kan detailbeskrivelsen klares på et par workshops og indenfor få uger – eller det kan være en langt større proces.

Agilt/iterativt eller efter helt færdig låst beskrivelse og budget

Uanset hvad er det afgørende, at vi efter detailbeskrivelsen har en helt klar beskrivelse, der sikrer, at kunden ved, hvad det er, de får, og CODEO ved nøjagtig, hvad målet er. På dette tidspunkt skal det også besluttes, om projektet udføres i iterative faser eller udføres som et på forhånd defineret (vandfaldsprojekt). Dette afhænger i høj grad af kundens præferencer.

Projektsystem

CODEO opretter altid projektet i sit eget projektsystem, som selvfølgelig er lavet i FileMaker. Dertil foreslår vi, at vi opretter projektet i vores eksterne projektsystem, hvor vi og kunden arbejder sammen. Det betyder, at vi samler alt i et workflow med fælles projektoverblik. Og al kommunikation kan gennemføres her, og afløser de hundreder af løsrevne emails, der typisk fører til forvirring og tabt overblik.

Proofhub projektsystem er et værktøj til styring af et Codeo projekt, som er fælles mellem Codeo og kunden
Udover udviklings- og testservere er adgang til projektsystem også en del af alle Codeo projekter. Infrastrukturen stilles til rådighed uden beregning.

I projektsystemet findes alt, alle aftaler, alle beskrivelser og forløbet og status er tydeligt for alle.

Projektsystemet bruges også under aflevering, til at levere vejledninger og testrapporter. Og der hvor projekter gennemføres over flere faser, opsamles krav og beskrivelser til fremtidig implementering.

Udviklings- og testservere

Under udvikling, aflevering og implementering stiller CODEO altid servere til rådighed, uden beregning men som en del af projektet. Vi adskiller altid testmiljøet fra driftmiljøer og sikrer dermed, at de løsninger der tages i brug er aftestede og implementeres på en måde, der ikke generer virksomheden unødigt.