navigation button
cases
 

helt ud i marken

Æbler, pærer, kirsebær – FileMaker er med i marken. Innovative Danfrugt sikrer sig overblik helt fra fødevarekædens yderste led. Online-Ontime overblik: hvor, hvor meget, hvornår, hvem – og kvalitet. Fokus på fødevaresikkerhed og styrket logistik.

Alle der elsker frugt ved at intet er som æbler, pærer og kirsebær der vokser langsomt under nordiske forhold. Men de samme forhold gør at høsten ikke kan tilrettelægges efter et skema. Man kan fx ikke høste æbler og en del anden frugt, når det regner. Det sænker kvaliteten og holdbarheden hvis frugten er våd. Og fra år til år varierer høsttidspunktet og mængderne.

Udover erfaring og tålmodighed – og en god del omstillingsberedthed – kræver det noget af den logistikansvarlige at sikre flowet fra plantager over hele Danmark ind til fabrik og pakning og videre til din og min hånd og mund.

Samtidig er der krav om detaljeret sporbarhed for den enkelte lille frugt som vi ender med at have på vores bord. Og det har Danfrugt sikret sig med en løsning som man bestilte CODEO til at udføre. Det er muligt at følge hver eneste lille frugtbid tilbage ad vejen, næsten helt til stilken på det træ den blev plukket fra.

Hver enkelt frugt kan nu følges helt ude fra rækken og plukkeren og hele vejen – skridt for skridt til vi har den i hånden og tager den første bid.

Planlægning

Først satte Bo Sigaard og Micky Holdorf fra CODEO sig ned og arbejdede med Morten Tønder, Logistikchef hos Danfrugt. Både med flowdiagrammer på computeren og gennem lange diskussioner hvor pen og papir var de vigtigste værktøjer.

Før noget som helst blev godkendt og før prototyper blev udviklet og testet blev detalje efter detalje af arbejdsgangen gennemgået minutiøst. Altid med det udgangspunkt at nok har CODEO mange års erfaring med udvikling af virksomhedsundersøttende systemer – Enterprise Solutions – men at hver branche kræver specifik ekspertice som kun lige netop branchens eksperter kan bidrage med.

planlægning af workflow for kæden fra leverandør til din og min hånd.

Planlægning af en sammenhængende løsning til arbejdsgange (workflow) kræver at man går over dem igen og igen og vedholdende holder dem op mod den “virkelighed” de skal indgå i.

Fra papir til workflow tegnet på computer, frem og tilbage. Diskussion, ændringer og så godkendelse før CODEO laver en version klar til test og brug i praksis. Des bedre forarbejde des bedre resultat, og plukkerne og de ansvarlige ude i marken værdsætter det virkelig hvis de oplever at man har tænkt hvert skridt igennem før de får iPhone og håndscanner i hånden.

workflow food fødevareproduktion frugt track & trace

Der er kun én der ved hvor skoen trykker og hvad der vil virke i praksis. Det er eksperten fra den givne branche – her frugt og fødevareproduktion. Men erfarne systemudviklere kan også bidrage med erfaringer fra de mange andre løsninger man har lavet. Samspillet er altafgørende.

Overvejelser

Hvilken som helst forbruger kan scanne stregkoder direkte med sin iPhone. Alt der kræves er det indbyggede kamera og et gratis stregkodeprogram. Men det er langsomt og hvem har lyst til at stå med sin iPhone fremme i det danske efterårsvejr?

Der er også GPS til lokalisering indbygget i de apps vi laver med FileMaker Go. Men for at lokalisere den enkelte række er selv en usikkerhed på få meter for meget.

FileMaker GO på iOS (iPhone og iPad) kan forbinde direkte til den centrale database og har derfor adgang til relevante data hos Danfrugt helt ude i marken. Men det kræver fornyede overvejelser når man husker på at teleselskaberne nok ikke inkluderer frugtplukkere, der i et par uger om året opholder sig på en bestemt afsidesliggende plantage, som deres væsentligste målgruppe.

Sådan er det skridt for skridt. Alt hvad man husker i tide viser sig at blive en stor fordel når man tager løsningen i brug.

Udover de potentielle udfordringer der skal løses skal man selvfølgelig også huske alt det der ligger lige for. Fx at man med en iPhone og FileMaker GO kan fotografere direkte ind i databasen og dokumentere og sikre at virksomheden kender frugten lang tid før den faktisk er der!

Løsningen

CODEOs løsning til Danfrugt bruges hele vejen gennem fra plukning og videre ind på fabrik og pakkeri. Men de første der stifter bekendskab med Danfrugts app er plukkerne ude i marken. Så det var vigtigt at vi fra starten gennemtænkte funktionen og at vi var klar til at tage mod input og forslag til forbedringer. Passer løsningen ikke til dem der skal bruge den, så er den uden værdi.

Så idyllisk ser det faktisk ud når Danfrugts professionelle plukkere høster æbler til de danske husholdninger.

Hver plukker og team har en stregkode, hver frugtrække er tilsvarende markeret og hver kasse/bakke frugten pakkes i er stregkodesporbar. Fra nu af ved man alt om:

 • Hvilken række frugten er plukket fra
 • Hvornår
 • Af hvem
 • Til hvilken kasse
 • Hvornår kassen ankommer til fabrikken
 • Hvor kassen er nu
 • Hvem der har håndteret frugten hvornår
 • Hvad der videre skal ske

Der kan også arbejdes ude blandt frugttræerne når der ikke er dækning på telefonnettet og når der er dækning kommer data ind til Danfrugts server. Dette har vi opnået ved at bruge CODEOs framework til online/offline brug af mobile apps. CODEOs offline framework er netop beregnet til løsninger hvor arkitekter, håndværkere og andre der skal registrere og lave rapporter ude i verden kan arbejde med og uden netværk. Således indretter appen sig efter de aktuelle forhold.

Når kassen ruller ind på fabrikken kører den på et bånd, over en vægt og stregkoden scannes nu automatisk igen. Så ved man også:

 • Hvor mange kg. er der kommet ind i alt i dag.
 • Hvor mange kg. fra denne række fra den specifikke plantage.
 • Hvor mange kg. den enkelte plukker har plukket.
 • o.s.v. Alt registreret og komplet overblik.

Og således fortsætter det hele vejen igennem.

Bagved

Løsningen fungerer på iPhone og iPad (iOS) ude i plantagerne, i lagerbygningerne og i afdelingen hvor frugtcontainere, saftcontainere, kasser o.s.v. rengøres. Og videre ind på fabrik, lager og pakkeri.

Bag det hele ligger en database server, FileMaker 13. Og dertil er der adgang til det samlede overblik og administration på PC’er hos Danfrugt.

Løsningerne er opbygget modulært til løbende udvidelse med nye moduler og til integration med Danfrugts øvrige systemer til logistik og økonomi.

Hvis du eller din virksomhed er interesseret i yderligere information om mobile løsninger workflow ude i verden og ind i virksomheden, så kontakt meget gerne CODEO for et uforpligtende møde.

Del artikel på Facebook