Verdens mindste flytteløsning?

Et flyttefirma i fremdrift, overvejelser om vækst og ønske om en løsning der vokser med opgaven. Der er travlt og behov for det daglige overblik. Så det kan ikke gå hurtigt nok – en løsning skal der til. Mobil på iPad og iPhone. Selvfølgelig.

App projekter kan godt både være små, lette og lige til at gå til – og løse virksomhedens vigtigste opgaver. Det er måske første skridt mod en virksomhedsløsning for VIKA-flyt. Men pointen er, at den fra dag et løser en væsentlig opgave. Der er styr på, hvad der bliver kørt, hvor langt, hvor og for hvem.

Det var situationen hos VIKA-flyt, og årsagen til at Lasse Møller fra VIKA-flyt kontaktede CODEO. Allerede på det indledende møde isolerede vi det væsentligste behov: At få sikret høj kvalitet i rapporteringen fra de enkelte medarbejdere ude på flytningerne og til kontoret. Korrekt information afleveres nu, så snart flytningen er overstået.

Dertil er en meget væsentlig ting at medarbejderne skal opleve det som let – lettere end at ringe og sige hvad/hvor/hvormeget og hvordan der er flyttet – og lettere end at skrive det ned på papirlapper som senere skal afleveres og indtastes igen.

Resultatet blev CODEO MiniFlyt, en løsning til brug på iPad og iPhone.

CODEO MiniFlyt kan selvfølgelig bruges, både når der er netforbindelse, og når der er svag eller ingen forbindelse.

Hvor meget – og hvor lidt – gør CODEO MiniFlyt?

På hver vogn har en af flyttefolkene en iPad eller en iPhone. Den er også indrettet med musik og mulighed for underholdning i ventetid og pauser, så man har alle fordelene ved en iOS enhed.

Ved starten af turen vælger man de flyttefolk, der deltager i turen. Som overalt i den lille app vælges disse fra en liste. Man skal kun selv taste de steder ind, hvor vi ikke på forhånd kender oplysningerne. Fx til/fra adresse og kundeoplysninger. Og når man kobler CODEO MiniFlyt til et centralt planlægningssystem, slipper man også for dette.

Når man er færdig, vælger man sluttid, indtaster kilometer og giver oplysninger om særlige tunge løft og andre detaljer fra opgaven, hvis de har indflydelse på prisen.

Så er det bare at trykke på “Send”, og flytterapporten er afleveret til firmaet.

På få dage

Denne første løsning til VIKA-flyt var ikke større end, den kunne løses af en enkelt medarbejder, og den blev overdraget til Claus.

Hvis vi hos CODEO havde kunnet starte samme dag, som vi fik opgaven, ville vi have leveret den mindre end en uge efter – men der er jo også andre opgaver, så det tog godt 14 dage, før vi kunne levere til VIKA-flyt.

Claus beskriver CODEO MiniFlyt til VIKA-flyt som en lille sjov opgave, der hurtigt blev til og endnu hurtigere kom ud.

Claus fortæller:

“VIKA-flyt kom til os med et aktuelt behov for at få køresedler ind fra virksomhedens flyttebiler og medarbejdere. En proces som tidligere har været udfordrende, da medarbejderne jo sjældent opholder sig på kontoret.

I første omgang skulle de have en app, som kunne aflevere rapporter til kontoret på email, men det er planen senere at integrere med komplet planlægningssystem.
Jeg udviklede derfor en app udfra de behov, som VIKA Flyt havde skitseret, men med tanke på at det senere skal kunne bruges i den samlede løsning.
Det har været en sjov lille sag, og det er altid en god fornemmelse at se, det man udvikler, er til nytte for vores kunder. Endvidere er denne app et eksempel på, at vi med FileMaker Go kan udvikle noget på få arbejdsdage – under en uge – og så sætte det i drift.”

CODEO kan levere løsningen til andre flyttevirksomheder. Enten for at bruge den som den er, eller for at få bygget et sammenhængende virksomhedssystem til flyttevirksomheder.

Hvor lidt der skal til?

Vi sendte CODEO MiniFlyt til VIKA-flyt med en email. Sammen med et link til FileMaker Go som så hentes gratis ned fra App Store. Klik på CODEO MiniFlyt i emailen og den åbner.
Det eneste der mangler nu er at indtaste oplysninger om modtager-email adresse, hvilken udgående postserver der skal bruges (også kaldet SMTP-server). Og så fungerer det, hvis man har skrevet emailadresser og serveroplysninger korrekt.

Løsningen er lavet til iPhone, og derfor er der meget lidt på den enkelte skærm. På en iPad vises den med rigtig god plads til hvert element.