Codeo Nordic timesatser

I kan opnå betydelig rabat ved større samlede opgaver, ved serviceaftaler eller ved køb af klippekort.

Større opgaver, serviceaftale eller klippekort

Der er tre måder at opnå rabat på. Enten ved et samlet projekt på mindst 100 timer, ved klippekort eller for kunder med serviceaftaler.

Hvis det er relevant kan klippekort og serviceaftale kombineres.

Hvis en kunde anvender både klippekort og serviceaftale samtidig bruges den laveste timesats.

Klippekort

Anvendes typisk til mindre udviklingsopgaver, support/teknisk bistand og coaching.

Klippekort eller aftalt omfangTimesatsTidsbegrænsning
Uden aftalekr. 1.650 
10 timerkr. 1.5503 måneder
25 timerkr. 1.4506 måneder
50 timerkr. 1.3506 måneder
100 timerkr. 1.25012 måneder
Hvis man køber nyt klippekort på mindst samme størrrelse inden det forrige klippekorts udløb kan evt. tiloversblevne timer overføres til det nye klippekort. Dermed kan man undgå at timer går tabt ved udløb.

Klippekort og serviceaftaler skal være købt/indgået mindst 5 hverdage før de kan bruges/træder i kraft. Klippekort o.s.v. kan ikke anvendes til arbejde der er udført.

Klippekort eller serviceaftale skal være betalt før første time til rabatsatsen anvendes.

Serviceaftale

Serviceaftaler giver både minimum reaktionstid når et problem opstår og nedsat timesats. For kunder med serviceaftale arbejdes på samme vilkår som med klippekort, men uden forudbetaling.

ServiceaftaleTimesatsServiceaftale pr. md
Uden serviceaftalekr. 1.6500
Pro 8 timerkr. 1.550900
Business 4 timerkr. 1.4501.900
Premium 2 timerkr 1.3503.900
Executive 1 timekr. 1.2507.900
Læs mere om serviceaftaler her

Undervisning

Under 4 timer pr. dag afregnes til kr. 1.350 pr. undervisningstime plus forberedelse efter aftale.
Ved over 4 timer pr. dag afregnes de efterfølgende timer til kr. 1.250 pr. time.
Ved op til 4 deltagere fra samme virksomhed på samme specialtilrettede kursus beregnes som ovenfor. Ved mere end 4 deltagere vurderes det, om vi har behov for at være to undervisere. I givet fald beregnes samme timesats for den ekstra underviser.

Generelle forretningsbetingelser

Vores generelle forretningsforbindelser gælder for alle opgaver, også for klippekort og under serviceaftaler. Codeos generelle forretningsbetingelser